FORSIDEN    BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT 

 

Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå med varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe. Fengselet har fire avdelinger.

 

Ledige stillinger:

Timelønnede vikarer sommer 2017

For å dekke opp vakter ved fengselsbetjenters fravær har vi behov for timelønnede, etatsutdannede fengselsbetjenter (stillingskode 264) og timelønnede betjenter uten etatsutdanning (stillingskode 1078).
Se stillingsannonsen

Fengselsførstebetjent dagtid - drift og samordning

Ved Ringerike fengsel er det ledig et engasjement i 100% stilling som fengselsførstebetjent på dagtid med hovedoppgaver innen drift og samordning. Stillingen er underlagt fengselsinspektør. Stillingens formål er å sikre en tilfredsstillende drift av avdelingene, samordne og tilrettelegge tjenesten med de øvrige linjene. Førstebetjenten skal avlaste fengselsinspektøren med oppfølgings- og koordineringsoppgaver, samtidig som stillingen vil få tildelt selvstendige fag- og saksområder.
Se stillingsannonsen

Drift og vedlikehold - verksbetjent

Ved Ringerike fengsel er det ledig en fast, 100% stilling som verksbetjent. Stillingen omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med hovedvekt på byggrelatert vedlikehold.  Verksbetjenten vil inngå i et team som utfører alle typer vedlikeholds- og ombyggingsarbeider fra enklere serviceoppgaver til større vedlikeholdsoppdrag.  Det er ønskelig med kunnskap og arbeidserfaring innenfor tømrer-/snekkerfag og byggrelatert vedlikehold.
Se stillingsannonsen 

 

 

 

 

 

Besøke fengselet

Skal du besøke noen i fengselet, innsatte eller ansatte, bør du lese mer om rutinene for Besøk.

Dette gjelder også om du skal delta på et arrangement i fengselet, eller om du som del av ei gruppe ønsker en omvisning i fengselet.Pappa i fengsel?

Har du pappa eller stefar i fengsel, kan du lese hvordan vi har lagt til rette for barn hos oss på Barnesiden.


Informasjonsfilm for utlendinger

Her finner du en informasjonsilm om Ringerike fengsel med tale på engelsk, polsk, serbisk, litauisk eller rumensk i tillegg til norsk.
Informasjonsfilm


Nye prislister

 

Du kan finne de nye prislistene for produkter som produseres ved Ringerike fengsel under Fengselsutsalget.

 

Kontakte helseavdelingen

 

Du finner kontaktinformasjon for fengselets helseavdeling her

 

Finne fram til fengselet

Ringerike fengsel ligger på Tyristrand i Ringerike kommune mellom riksveien og Tyrifjorden. Her ser du hvordan du kan finne fram
.

 

MELDING FRA RINGERIKE FENGSEL:

Vi har tidvis utfordringer knyttet til vårt telefonsystem. Dersom du ikke kommer gjennom på telefon 33 20 74 00, ber vi om at du kontakteter vårt epostmottak: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no
Epostmottaket betjenes kun i ordinær kontortid på hverdager. FORSIDEN     BARNESIDEN     SONE HER     BESØK     FENGSELSUTSALG     JOBBE HOS OSS     KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00