Ringerike Fengsel finner du på denne adressen: https://www.kriminalomsorgen.no/ringerike-fengsel.5031519-237612.html