FORSIDEN    BARNESIDEN     BESØK     SPØRSMÅL     BILDER     BARNEANSVARLIG     LINKER

Barnesiden : Bilder fra besøksavdelingen
   
 
Hovedport for kjøretøy og gående.   Trykk på knappen for å få kontakt. 
   
   
Alle som skal på besøk må gå gjennom denne metallportelen i slusebygget.  Når du kommer ned til fengselsbygningene, skal du gå inn denne døra. Her blir du tatt i mot.
   
   
Her ser du et av besøksrommene.  Dette rommet brukes ofte når små barn kommer på besøk. 
   
Bilder av besøkshuset Diverse fengselsbilder

 

 

 
FORSIDENBARNESIDENBESØKSPØRSMÅLBILDERBARNEANSVARLIGLINKER
Epost barneansvarlig: barneansvarlig@ringerikefengsel.no - Telefon: 33 20 74 00