FORSIDEN    BARNESIDEN     BESØK     SPØRSMÅL     BILDER     BARNEANSVARLIG     LINKER

Barnesiden : Bilder fra besøkhuset


Besøkshuset blir brukt når innsatte får lov til å ha besøk besøk av familien sin over lengre tid, vanligvis en hel helg.


   
Her ser du inngangspartiet på besøkshuset. Her ser du terrassen og sandkassa.
   
   
Her er kjøkkenkroken. Her er sofakroken i stua.
   
Her er soverommet for de voksne. I soverommet for barn er det køyeseng.
   
Bilder av besøksavdelingen Diverse fengselsbilder


 

 

 
FORSIDENBARNESIDENBESØKSPØRSMÅLBILDERBARNEANSVARLIGLINKER
Epost barneansvarlig: barneansvarlig@ringerikefengsel.no - Telefon: 33 20 74 00