FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT
Besøk- vurdering av smitterisiko- innhenting av informasjon


Covid-19-smitte i Kriminalomsorgen vil innebære en særskilt risiko for at innsatte, domfelte og ansatte vil påføres smitte. Mange innsatte og domfelte, samt enkelte ansatte, er definert å være i risikogruppen og covid-19-smitte kan få svært alvorlige følger for disse. Gjennomføring av besøk innebærer en klar risiko for at smitte bringes inn i fengslene, særlig fordi besøksrom er begrenset i areal og fordi mange besøk innebærer fysisk kontakt med nærstående.

 

Før besøk kan tillates, må vi foreta en konkret og individuell vurdering om besøk er forsvarlig i lys av smittesituasjonen, evnt om besøk kan skje ved glassvegg. Innsatte er orientert ved oppslag.

 

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:

Epostadresse:

 

Bostedkommune:

 

Hvem ønsker du å besøke?

Ønsker du å ta med barn på besøket? Alder? Har de besøkstillatelse?

Når ønskes besøket? (NB saksbehandlingstiden er ca. 1 uke)

Har du hjemmekontor ?

Dersom du ikke har hjemmekontor - i hvilken kommune/sted jobber du?

Benytter du kollektiv transportmidler til og fra jobb?

Planlegger du kollektiv transport eller drosje i forbindelse med transport til fengselet?

Vet du om det er utbredt smitte i nærområdet der du bor og/eller jobber i?

 

 

Har du tatt opphold i områder som er i risikonivå sone 4 og 5 de siste 10 dager?

Her kan du også skrive evt merknader i forbindelse med bestillingen.

 

 

 

Informasjon:

  • Det skal holdes minst 2 meter avstand mellom innsatt og besøkende
  • Besøksrommene vi kan fremskaffe på kort tid er for små til å ta imot flere enn 1 person pga smittevernregler, og innsatte kan i hovedsak ikke påregne å få besøk av flere enn 1 person.
  • Pga utlufting/rengjøring mv mellom hver besøkspulje reduseres hvert besøk til maks 1 time. Dette innebærer også at det er aktuelt med redusert antall besøk.
  • Besøkende fra områder med utbredt smitte på besøkstidspunktet kan ikke påregne å få komme på besøk.
  • Innsatte og besøkende vil bli tilbudt munnbind og oppfordret til å bruke disse

 
FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00