FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT
Besøke innsatte

 

Vi minner om at besøkstiden fortsatt er en klokketime og at det i utgangspunktet kun er en besøkende som er tillat per besøk. Dette som en følge av smitteverntiltak. Vi oppfordrer alle til bruk av munnbind og holde forsvarlig avstand under besøket.

I forbindelse med besøk i vår besøksavdeling kan det bestilles besøk via mail på vår besøksside.

Covid-19-smitte i Kriminalomsorgen vil innebære en særskilt risiko for at innsatte, domfelte og ansatte vil påføres smitte. Mange innsatte og domfelte, samt enkelte ansatte, er definert å være i risikogruppen og covid-19-smitte kan få svært alvorlige følger for disse. Gjennomføringen av besøk innebærer en klar risiko for at smitte kan bringes inn i fengslene, særlig fordi et besøksrom er begrenset i areal og fordi man kan være smittet uten å være klar over det selv.

Det er i den forbindelse lagt til en del spørsmål på bestillingsskjemaet for besøk. Disse spørsmålene må besvares før man gis anledning til sende inn skjemaet.

Det må påregnes en ukes saksbehandlingstid. Det vil si at hvis man ønsker å komme på besøk i en helg må man sende en besøksbestilling senest innen tirsdag samme uke.   

Oppdatert skriv fra KDI datert 31.01.21  for håndtering av Covid-19 er tilgjengelig her

 

Vi anmoder alle besøkende om å vise hensyn, samt bidra aktivt til å overholde de råd som FHI til enhver tid gir.
Vennligst fyll ut skjema for besøksskjema under.

 

Besøkstidene er som følger:
 

Tirsdag og Torsdag: 18:00 - 19.00
Lørdag: 10.30 - 11.30 og 16.00 - 17.00
Søndag: 16.00 - 17.00

Som ett smitterverntiltak har vi måtte redusere besøktiden til en klokketime.

Besøk i helga må bestilles senest tirsdag i forveien kl. 20.00.

Vennligst overhold tiden. Besøkende vil bli avvist om man kommer 30 minutter for sent, dersom det ikke er varslet eller avtalt på forhånd. Som smitteverntiltak kan det bli iverksatt glassvegg eller pleksiglass ved besøk.

Beøksklarerte kan fylle ut skjema for besøksbestilling her:
 - Svar blir sendt på epost når henvendelsen er behandlet.
Fyll ut

 

Du kan lese mer om regler og rutiner ved besøk her.

 

 

Fengselet har også et eget besøkshus beregnet for besøk av familien over noe lengre tid, vanligvis en helg. Du kan lese mer om besøkshuset og vilkårene for bruk av dette her. NB! Det er ennå ikke åpnet for bruk av besøkshuset

 

 

Bestille visitorbesøk

Er du visitorer for Ringerike fengsel så skal du bruke et eget skjema. Fyll ut skjema ved å trykke på knappen under for å bestille besøk.
Fyll ut

 
FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00