FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT
Besøke innsatte

Søke om besøkstillatelse


Før du kan bestille besøk må du være klarert for å besøke den innsatte. Søknad om besøkstillatelse kan man anmode den innsatte om å sende ut pr post. Ferdig utfylt skjema sendes pr brev til : RINGERIKE FENGSEL, Dokumentsenteret, Postboks 694, 4305 Sandnes

Man vil deretter få tilsendt ett skriflig svar på søknaden. Når et postivt svar foreligger, kan man bestille besøk, etter følgende fremgangsmåter:

I forbindelse med besøk i vår besøksavdeling kan det bestilles besøk via mail på vår besøksside.
Bestille besøk

Vennligst fyll ut skjema for besøksbestilling under. (Du må først være klarert for besøk)

 

Besøkstidene er som følger:
 

Tirsdag og Torsdag: 18:00 - 19.30
Lørdag: 10.30 - 12.30 og 16.00 - 18.45
Søndag: 16.00 - 18.45

Frister for bestilling:

Skal du bestille besøk på tirsdag må vi ha bestillingen senest fredagen før

Skal du bestille besøk på torsdag må vi ha bestillingen innen tirsdag samme uke.

Skal du bestille besøk i helgen må vi ha bestillingen innen kl. 20:00 på torsdag samme uke.                             

På mandager fra kl. 1800-2000 kan man ringe vår besøkstelefon 33 20 74 87 for å bestille besøk manuelt.

Vennligst overhold tiden. Besøkende vil bli avvist om man kommer 30 minutter for sent, dersom det ikke er varslet eller avtalt på forhånd. Som smitteverntiltak kan det bli iverksatt glassvegg eller pleksiglass ved besøk.

Beøksklarerte kan fylle ut skjema for besøksbestilling her:
 - Svar blir sendt på epost når henvendelsen er behandlet.
Fyll ut

 

Du kan lese mer om regler og rutiner ved besøk her.

 

 

Fengselet har også et eget besøkshus beregnet for besøk av familien over noe lengre tid, vanligvis en helg. Du kan lese mer om besøkshuset og vilkårene for bruk av dette her.

 

 

 

Bestille visitorbesøk

Er du visitorer for Ringerike fengsel så skal du bruke et eget skjema. Fyll ut skjema ved å trykke på knappen under for å bestille besøk.
Fyll ut

 
FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00