FORSIDEN    BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

 

 


 

Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå med varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe. Fengselet har fire avdelinger. 

 

Verdørende besøk:

Informasjon til besøkende om endring av besøksklarering

Til orientering så blir Ringerike fengsel fra den 24.10.22 en del av et selvbetjent online system. I forbindelse med besøksklarering så må alle pårørende/venner som ønsker å besøke innsatte i Ringerike fengsel søke elektronisk. Les mer om hvordan dette gjennomføres her >>

Vi er nå tilbake til tilnærmet normale rutiner vedrørende besøk.

I forbindelse med besøk i vår besøksavdeling kan det bestilles besøk via mail på vår besøksside her>>


Bruk  av sikkerhetsscanner ved besøk.
Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsscanner som ett kontrolltiltak ved mottak av besøkende.

Besøkende vil da måtte la seg scanne i slusebygget, før man kan få slippe inn til besøk.
Sikkerhetsscanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin, og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til de andre andre statiske kontrolltiltakene vi har, slik som metallportal og røntgenmaskin.

Se bilde her >>

Videobesøk:

I forbindelse med bruk av videobesøk, er det utarbeidet en egen veileder. Her finner du en kort bruksanvisning  i  om hva du må gjøre i forkant av et slikt besøk - les mer om dette på denne linken: Veileder

       


Besøke fengselet


Skal du besøke noen i fengselet, innsatte eller ansatte, bør du lese mer om rutinene for Besøk .

Dette gjelder også om du skal delta på et arrangement i fengselet, eller om du som del av ei gruppe ønsker en omvisning i fengselet.Pappa i fengsel?

Har du pappa eller stefar i fengsel, kan du lese hvordan vi har lagt til rette for barn hos oss på Barnesiden .


Informasjonsfilm for utlendinger

Her finner du en informasjonsilm om Ringerike fengsel med tale på engelsk, polsk, serbisk, litauisk eller rumensk i tillegg til norsk.
Informasjonsfilm

 

Kontakte helseavdelingen

 

Du finner kontaktinformasjon for fengselets helseavdeling her

 

Nye prislister

 

Du kan finne de nye prislistene for produkter som produseres ved Ringerike fengsel under Fengselsutsalget.

 

Finne fram til fengselet

Ringerike fengsel ligger på Tyristrand i Ringerike kommune mellom riksveien og Tyrifjorden. Her ser du hvordan du kan finne fram
.