FORSIDEN    BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT


 

 

Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå med varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe. Fengselet har fire avdelinger. 

 

Verdørende besøk:

 

Vi har endret besøkstiden til 2 timer på lørdag/søndag, og 1,5 time på tirsdag/torsdag. Vi minner om at det i utgangspunktet  kun er en besøkende som er tillat per besøk. Dette som en følge av smitteverntiltak. Vi oppfordrer alle til bruk av munnbind og holde forsvarlig avstand under besøket.

Det gjøres oppmerksom på:

I forbindelse med besøk i vår besøksavdeling kan det bestilles besøk via mail på vår besøksside her>>

Covid-19-smitte i Kriminalomsorgen vil innebære en særskilt risiko for at innsatte, domfelte og ansatte vil påføres smitte. Mange innsatte og domfelte, samt enkelte ansatte, er definert å være i risikogruppen og covid-19-smitte kan få svært alvorlige følger for disse. Gjennomføringen av besøk innebærer en klar risiko for at smitte kan bringes inn i fengslene, særlig fordi et besøksrom er begrenset i areal og fordi man kan være smittet uten å være klar over det selv.

Det er i den forbindelse lagt til en del spørsmål på bestillingsskjemaet for besøk. Disse spørsmålene må besvares før man gis anledning til sende inn skjemaet.

Det må påregnes en ukes saksbehandlingstid. Det vil si at hvis man ønsker å komme på besøk i helgen, eller tirsdagen neste uke, må man sende en besøksbestilling senest innen tirsdag samme uke.   

Polititjenestemenn, oppnevnte forsvarer og offentlige myndighetspersoner kan gjennomføre besøk, da med pleksiglass, og munnbind som eventuelle smitteverntiltak. Tiltaket er midlertidig, og inn til videre under løpende vurdering.

 

Vi oppfordrer alle besøkende om å vise hensyn, samt bidra aktivt til å overholdede råd som FHI til enhver tid gir.


Innføring av sikkerhetsscanner.
Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsscanner som ett kontrolltiltak ved mottak av besøkende.

Besøkende vil da måtte la seg scanne i slusebygget, før man kan få slippe inn til besøk.
Sikkerhetsscanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin, og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til de andre andre statiske kontrolltiltakene vi har, slik som metallportal og røntgenmaskin.

Dette ble innført i oktober 2020

Se bilde her >>

Videobesøk:

I forbindelse med bruk av videobesøk, er det utarbeidet en egen veileder. Her finner du en kort bruksanvisning  i  om hva du må gjøre i forkant av et slikt besøk - les mer om dette på denne linken: Veileder

       


Besøke fengselet


Skal du besøke noen i fengselet, innsatte eller ansatte, bør du lese mer om rutinene for Besøk.

Dette gjelder også om du skal delta på et arrangement i fengselet, eller om du som del av ei gruppe ønsker en omvisning i fengselet.Pappa i fengsel?

Har du pappa eller stefar i fengsel, kan du lese hvordan vi har lagt til rette for barn hos oss på Barnesiden.


Informasjonsfilm for utlendinger

Her finner du en informasjonsilm om Ringerike fengsel med tale på engelsk, polsk, serbisk, litauisk eller rumensk i tillegg til norsk.
Informasjonsfilm

 

Kontakte helseavdelingen

 

Du finner kontaktinformasjon for fengselets helseavdeling her

 

Nye prislister

 

Du kan finne de nye prislistene for produkter som produseres ved Ringerike fengsel under Fengselsutsalget.

 

Finne fram til fengselet

Ringerike fengsel ligger på Tyristrand i Ringerike kommune mellom riksveien og Tyrifjorden. Her ser du hvordan du kan finne fram
.