FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Slik finner du fram til Ringerike fengsel

Ringerike fengsel ligger ved Tyristrand, som er et tettsted midt mellom Hønefoss og Vikersund.

Når du kommer fra Oslo
  • Kjør til Sandvika og ta av mot Hønefoss E16
  • Når du nærmer deg Hønefoss tar du ikke av til sentrum, men fortsetter på E16 ca 2 km. Følg så skilting til Hokksund
  • Følg veien ca. 10 km til du kommer til Tyristrand.
  • Etter ca 1 km er det en avkjøring til venstre merket Ringerike fengsel
 Når du kommer fra Drammen
  • Kjør E76 til Hokksund, så rv. 35 til Vikersund
  • Ta av til høyre ved Vikersund N og følg skilting mot Hønefoss
  • Følg veien ca. 12 km og du har avkjøring til Ringerike fengsel på høyre hånd.
Offentlig kommunikasjon
  • Buss fra Hønefoss eller Drammen/Hokksund. Se Vy.no, eller Brakar.no for rutetider, eller bruk ruteplanleggeren nedenfor. Holdeplassen nærmest fengselet heter Trollborgen.

 

Ruteplanlegger for buss og tog til bussholdeplassen Trollborgen ved Ringerike fengsel. 
FORSIDEN     BARNESIDEN     SONE HER     BESØK     FENGSELSUTSALG     JOBBE HOS OSS     KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00