FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Jobbe ved Ringerike fengselKriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjonene som blir fastsatt av påtalemyndighetene eller idømt av domstolene. Den sentrale etatsledelsen ligger i Justisdepartementet, som er overordnet seks regioner. Den enkelte region har ansvar for all straffegjennomføring innenfor regionens grenser. Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Vestfold, Buskerud og Telemark. Regionsadministrasjonen i Tønsberg ledes av en direktør og er delt inn i en straffegjennomføringsseksjon og en administrativ seksjon. Ringerike fengsel er et lukket fengsel med landets høyeste sikkerhetsnivå. Fengselet har, i tillegg til en driftsavdeling og en adminstrasjonsavdeling, to fengselsfaglige seksjoner.

For å bli godkjent til å jobbe som vikar hos oss her på Ringerike, må man kvalifisere seg ut fra samme krav som stilles til å bli tatt opp som aspirant ved fengselsskolen. For å få jobb ved fengselet må man ha plettfri vandel.


Ledige jobber ved Ringerike fengsel legges ut på www.jobbnorge.no.


Klikk på bildet for lese om utdanning av fengselsbetjenter:

 Her kan du lese om de vanligste fagforeningene for fengselsansatte >>

Her kan du lese om sosiale tilbud for ansatte ved fengselet >>

Her kan du lese om vernetjenesten ved fengselet >>

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00