FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Kontaktinformasjon for helseavdelingen


Telefoner til helseavdelingen: 33207527 / 33207523 / 33207521
   
Telefaks til helseavdelingen: 33207592
   
Postadresse helseavdelingen: Helsetjenesten, Ringerike fengsel, Postboks 40, 3533 Tyristrand
   

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS   KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00