Ringerike Fengsel | Kontakt
FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Kontaktinformasjon


Telefon / telefax sentralbord: 33 20 74 00 / 33 20 75 90
   
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no
Postmottaket betjenes kun på dagtid på hverdager.
   
Postadresse: Ringerike fengsel, Postboks 694, 4302 Sandnes
   
Postadresse for privat post, abonnementer og pakker til innsatte: Ringerike fengsel, Postboks 40, 3533 Tyristrand
   
Fakturaadresse: Ringerike fengsel Kriminalomsorgen
DFØ Fakturamottak
Postboks 4721
7468 Trondheim
(fakturaer skal merkes med fakturareferanse)
   
Besøksadresse: Ringerike fengsel, Justisveien 30, 3533 Tyristrand
   
Kontonummer for overføring av
penger til innsatte:
2280 30 25030
(Navn og fødselsdato må påføres)

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS   KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00