FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Kontaktinformasjon


Telefon / telefax sentralbord: 33 20 74 00 / 33 20 75 90
   
Epost: postmottak.ringerike-fengsel@kriminalomsorg.no
Postmottaket betjenes kun på hverdager i ordinær kontortid, dvs mellom kl. 09:00-14:30

Utenom kontortid:

Ringerike.fengsel.varetekt@kriminalomsorg.no
Postmottak for oversendelse av kjennelser, dommer, melding om fengslinger og tiltalebeslutninger for forkynnelse m.v
samt dokumenter til orientering; for eksempel kjennelser som er medelt den innsatte av forsvarer, men som sendes fengselet til orientering slik at vi gis fengslingsgrunnlaget for vedkommende.

Andre dokumenter som mottas på dette postmottaket utenom ordinær kontortid vil bli sendt videre til vårt ordinære postmottak.


   
Postadresse: Ringerike fengsel, Postboks 694, 4302 Sandnes
   
Postadresse for privat post, abonnementer og pakker til innsatte: Ringerike fengsel, Postboks 40, 3533 Tyristrand
   
Fakturaadresse: Ringerike fengsel Kriminalomsorgen
DFØ Fakturamottak
Postboks 4721
7468 Trondheim
(fakturaer skal merkes med fakturareferanse)

EHF-fakturaadresse 911830868
   
Besøksadresse: Ringerike fengsel, Justisveien 30, 3533 Tyristrand
   
Kontonummer for overføring av
penger til innsatte:
1506 29 84357
(Navn og fødselsdato må påføres)
   
From abroad: DNB, PO box 1600 Sentrum. 0021 Oslo
  BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
  IBAN: NO9115062984357

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS   KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00