FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT
Hvordan er det å sone i Ringerike fengsel


Hva skjer den først dagen?

Ved ankomst til Ringerike fengsel må du først fremvise soningsinnkallelse og godkjent legitimasjon i slusen. Her vil det også foretas en kontroll ved metalldetektor. Du vil så bli henvist til mottagelsen hvor vi registrerer personalia og annen informasjon du måtte ønske å formidle.

I mottagelsen får du utdelt en startpakke med det du trenger og videre bytte til anstalttøy etter kroppsvisitasjon. Dine medbrakte effekter blir på et senere tidspunkt registrert og kontrollert av narkotikahund. Du får deretter levert effektene til din celle i henhold til hva som er tillatt. Vi anbefaler deg å ta med noe penger, da det er mulig å bestille varer fra butikk.
B

Du får i første omgang tildelt en celle ved avd. A, som er en avdeling med begrenset fellesskap i forhold til de øvrige fellesskapsavdelingene. Under oppholdet i denne avdelingen vil det bli gjort en enkel kartlegging, med henblikk på finne riktig avdeling i forhold til dine ønsker. Under den tiden du befinner deg i avd. A, vil du bli innkalt til en innkomstsamtale med helseavdelingen, samt med presten. Du vil kunne flytte ut på fellesskapsavdeling så snart det er ledig plass.
 
FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00