FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT
Bestilling av visitorbesøk


Besøksdag for visitorer er onsdager kl. 19:00 - 20:00
For å bestille besøk, benytt skjemaet under:

 

Min epostadresse:

Sjekk at epostadressen du har oppgitt er riktig!

 

Mitt navn:

Telefon:

Dato:

 

Navn på innsatte jeg pleier å besøke:

Merknad:

 

 

 

 
 
FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00